Red Fantasy 18+

Stránky redfantasy.cz jsou vyhrazeny pouze osobám nad 18 let nebo zletilým osobám ve vaší jurisdikci podle toho, který z těchto údajů je vyšší.

Jakoukoliv další akci souhlasíte, že je Vám 18 let. Souhlasíte, že nedovolíte žádné osobě mladší 18 let, aby získala přístup k materiálu obsaženému na naších stránkách. Souhlasíte se spracováním osobních údajů a s uložením cookies v počíatači

Redfantasy

Jmenoval se Michael

Erika Red

 Seděli jsme naproti sobě nazí, zahaleni naprostou temnotou. Zatažené žaluzie, zhasnutá světla, klid a ticho. Neviděla jsem ho, ale i přes to jsem ho cítila. Sálalo z něj teplo a směřovalo směrem ke mně. Zvuk a tempo jeho dechu se mísily s mým, až se nakonec zcela sjednotily. Aniž bychom se navzájem dotýkali, aniž bychom si cokoliv řekli, stávali jsme se jednou bytostí.

Jmenoval se Michael a já ho milovala celým svým srdcem. 

Natáhla jsem ruku, abych se dotkla jeho tváře. Prsty jsem nejprve přejížděla po jeho čelisti a zkoumala strukturu jeho na dotek tak jemných vousů. Dostala jsem se až jeho bradě, když i on zvedl svou ruku a začal si skrze hmat prohlížet mou tvář. Naše ruce se pohybovali v jednom rytmu, opisoval mé pohyby, zrcadlil je a tak jsme si dopřávali naprosto totožné vjemy. Přejela jsem po jeho čelisti k uchu a začala bruslit po jeho zákoutí. Michael mi dal vlasy za ucho, aby k němu měl volný přístup. Milovala jsem toto gesto, kdykoliv ho udělal, působilo to vždy tak láskyplně. Doteky na mém uchu vytvářeli v tom tichu jemný šum. Zcela jsem podlehla tomu zvuku. Dráždilo to můj sluch tak jemně, že mi to přinášelo opravdové potěšení. Jemně jsem zmáčkla jeho ušní lalůček a třela ho mezi mými prsty. Když to udělal on mě, působilo mi to velikou slast. Hlavou mi projela myšlenka, zda to i jemu působí stejné potěšení. Jak bych poznala, že ano? Odpověď přišla záhy, když jsem se přesunula k jeho spánkům a zapojila jsem i svou druhou ruku, která mi do teď volně ležela na mém stehně. Jemně jsem masírovala jeho spánky krouživými pohyby a on ti tiše povzdechl. Ano, toto působilo velikou slast zase jemu a jeho dech se stal komunikačním prostředkem, který jsem hledala.

Náš dech, tak mocný, všudypřítomný, výmluvný a zároveň tak často opomíjený, nás na této cestě bude provázet a pomůže nám porozumět si i v této tmě a tichu. Ponořila jsem se tedy hlouběji i do svého dechu. Michael mi začal zlehka poklepávat konečky svých prstů po mém čele. Bylo to jako tanec, směr našich pohybů se začal prolínat a my následovali jeden druhého. Přejížděl po mém obočí, velmi něžně hladil má zavřená víčka. Líbil se mi lehké šimrání jeho řas na mých prstech. Ukazováčkem jsem pak sklouzla po hraně jeho nosu a zastavila se u té maličké prohlubně mezi nosem s rty. Zopakoval můj pohyb a položil mi svou druhou ruku za krk. Vjel mi do vlasů, zatímco mi palcem pohladil ucho.  Já se jeho ruce naprosto oddala, má hlava se zapřela do jeho dlaně a začala jsem dýchat o něco prudčeji. Svými prsty druhé ruky začal obtahovat linii mých rtů. Jeho rty se zdály být pod mými prsty tak plné a lahodné, vklouzla jsem tedy přímo do jeho teplé a vlhké pusy, kde se setkaly s jeho jazykem, což byl naprosto skvostný pocit, jelikož mi je začal velice procítěně cumlat. Jeden jeho prst se dostal na stejnou úroveň. Mírně jsem jeho prst skousla, což byl impuls, který přesně pochopil. Nejdříve jsem cumlala jeden, pak dva a nakonec tři jeho prsty ve svých ústech, jako by to byla moje svatyně svírající jeho poklad. Celé rty mě z toho svrběly a běhal mi z toho mráz po zádech. Zajela jsem svými prsty do jeho kučeravých vlasů, vyndala prsty z jeho pusinky a přitáhla si jeho obličej blíže ke svému. Položil mi ruku na hrudník mezi má prsa. Srdce mi v hrudi bušilo jako zběsilé. Když jsem položila svou ruku na jeho hruď, zachvátil mě velmi silný pocit, že jeho srdce leží přímo v mé dlani. Tlouklo mu tak mocně a silně.

V ten moment, kdy jsme dřímali v rukou srdce toho druhého, jsme se povznesli. Naše duše se spojily a vytvořily obrovský výr energie naplňující každou naši buňku. Rozpínali jsme se po celé místnosti. Cítila jsem na rtech jeho dech připomínající mořský vánek, teplý a uklidňující. Velmi pomalu jsme se k sobě blížili, až se naše rty o sebe lehounce otřely. Nechali jsme je volně klouzat sem a tam. Prodloužili jsme si tak tu slastnou chvíli, co nastává před polibkem, ponořeni jeden do druhého. Když se do sebe naše rty do sebe konečně vpily, projela mým tělem obrovská vlna vzrušení. Ochutnal svým jazykem můj spodní ret, což mi dalo možnost ochutnat jeho horní. Bylo to tak omamné, že jsem kompletně ztratila představu o tom, kde já končím a on začíná. 

Roztáhla jsem své nohy a přehodila je přes ty jeho. Přiblížila jsem se k němu a objala ho kolem ramen. Michael mě přidržel za boky a nechal mě ještě několik krásných chvil přejíždět svou yoni po jeho lingamu, než jsem ho přivítala do své svatyně a on do mě začal pomalu pronikat. Ten pocit, co následoval je jen těžko popsatelný. Jako bychom se navrátili domů. Najednou vše bylo jak má být. Dokonale jsme do sebe pasovali. Byli jsme na sebe napojeni a já vnímala každý jeho centimetr, který mě naplňoval. Zlehka jsem začala pohybovat pánví, což mi působilo takovou rozkoš, že se teprve až v ten moment naše rty rozpojily a já přerušila ticho svým vzdycháním. Michael se připojil a tvořili jsme tak skvostnou harmonii zvuků, dotyků a pohybů, které se postupně prohlubovaly. Zabořil svou hlavu mezi má ňadra a přitáhl si mě k sobě tak blízko, že se můj poštěváček začal otírat o jeho tělo. Zasáhl mě další neskutečný příval energie a donutil mě prohnout se v zádech. On uchopil mou bradavku do svých úst a jemně ji skousl.

Ocitla jsem se tak v sedmém nebi. Stahy v mé yoni byly stále více intenzivní a já spatřila proud jasně zářivého světla. Bylo jako světlo na konci tunelu, které se blížilo, až mě nakonec celou pohltilo. Michael zasténal a já poznala, že i jeho chvíle se blíží. Začala jsem tedy přirážet ještě silněji a vtáhla ho tak s sebou přímo do středu toho omračujícího světla, jenž nás pak zcela oslnilo. Ještě dlouho jsme takto napojeni v objetí seděli a já, i přes jeho přítomnost v mé svatyni, cítila jak z ní pomalu vytéká jeho sémě spolu s mými potoky slasti.